عملیات و لجستیک

عملیات و لجستیک

بی شک وقتی ماهیت فعالیت یک مجموعه یا قسمتی از آن مبادله کالا یا خدمت برای ایجاد درآمد است فرایند اثربخش برای کامل شدن مسیر فعالیت لجستیک خواهد بود .

وظیفه اصلی تیم لجستیک دایان تقویت کارایی و اثربخشی در تمام فرآیندهای درگیر است. جریان‌های رو به جلو و معکوس جابه‌جایی کالاها، خدمات و اطلاعات از نقطه مبدأ به مصرف کننده نهایی و بالعکس جزء اجزای لجستیک هستند