فروش

فروش

این تیم با بهره گیری از تکنیک های جدید و کارآمد در دو حوزه فروش حضوری و اینترنتی، به ایجاد تجربه خریدی خوشایند برای مشتریان پرداخته و با هدف ارتقای رضایت مشتریان با استفاده از ظرفیت های تیم های دیگر خود سعی در بهبود هرچه بیشتر این خدمات دارد.